Jeden Svet v Regiónoch

Ste regionálne kultúrne centrum, chcete svojmu okoliu poskytnúť možnosť dozvedieť sa o dôležitých ľudsko-právnych spoločenských témach, inšpirovať známych, neznámych, mladších a starších prostredníctvom dokumentárnych filmov a sprievodných akcií?

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri